Kestliku näituse mudel

Töö käib!

Siia lehele tuleb Kestliku näituse mudel: kõigile Eesti muuseumidele loodud inspireeriv ning informatiivne tööriist, mis hindab näitustegevuse keskkonnamõju ning arvutab süsiniku heidet. Mudel koondab eri valdkondade ekspert-teadmised ning head jätusuutlikud näitusepraktikad.

Mudeli eesmärgiks on luua jätkusuutliku näituse n-ö lävepaku standard: sõnastada keskkonnasõbraliku näituse põhipintsiibid, kirjeldada millised on jätkusuutlikud alternatiivid senistele suure keskkonnajäljega praktikatele ning anda soovitusi kuidas iga näitusemaja neid efektiivselt rakendada saaks.

Kliimakriisi kontekstis peab ka muuseumisektor järjest sihikindlamalt panustama Eesti ja ELi püstitatud kliimaeesmärkide täitmisesse.

Vastutustundlikku tegutsemist ootab meilt ka muuseumikülastaja, kes on järjest teadlikum ning kõrgendatud ootusega, et pärandi hoidmisele ja mõtestamisele lisaks hoiaksid muuseumid ka keskkonda.

Mudel valmib seoses Kumu kunstimuuseumi näitusega „Kunst antropotseeni ajastul“ ja seda koordineerib EKM keskkonnahoiu töörühm.

Töötad muuseumis?
Jaga meiega oma rohenippi siin.

Kontakt ja lisainfo: keskkond@ekm.ee