Kestliku näituse mudel

Kliimakriisis maailm nõuab kõigilt pingutusi ning ka näituste tegemine peab muutuma keskkonda säästvamaks.

Spetsiaalselt Eesti muuseumidele ja muudele näituseasutustele loodud kestliku näituse mudel on tasuta veebitööriist, mis aitab hinnata näitusetegevuse keskkonnamõju ning koguda inspiratsiooni, kuidas muuseumimaastikku jätkusuutlikumaks muuta. Suurima kliimamõjuga tegevuste teadvustamine aitab kavandada samme säästlikumaks tegutsemiseks.

Kalkulaator võimaldab mõõta näituseloome suurima keskkonnamõjuga valdkondade (tööreisid, musaalide transport, energiakulu, materjalid ja jäätmed) süsinikujalajälje suurust. Selle eesmärk on aidata objektiivsemalt hinnata näituseloome protsessi üldist keskkonnamõju.

Kalkulaator tugineb suurel määral eriheiteteguritele, mis on välja töötatud kliimaministeeriumi tellimusel, ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avaldatud ehitiste jalajälje metoodikale, võttes seega võimalikult täpselt arvesse Eesti konteksti.

Transpordi jalajälje arvutamiseks on heiteteguritele lisatud Ühendkuningriigi andmebaasidest saadud WTT (ingl well-to-tank "kaevust paaki") väärtused, et tagada mudeli suurem täpsus.

Mudeli metoodika põhineb rahvusvahelistel ISO 14000 seeria standarditel, peamiselt standarditel 14040 ja 14044. Kasvuhoonegaaside heitkogused ja kogu süsinikujalajälg on väljendatud süsinikdioksiidi ekvivalendina (CO2e), mis tähistab ühte tonni süsinikdioksiidi või muud kasvuhoonegaasi, mis on ümber arvutatud süsinikdioksiidi koguseks, kasutades globaalse soojenemise potentsiaali.

Laen andmeid…
Laen andmeid…