Kestliku näituse mudel

Keskkonnahoidliku näituse loomine ei ole lihtne, sest pole olemas kindlat valemit, mis alati toimiks. Iga näituse puhul tuleb arvestada selle iseloomu, korraldaja võimaluste, ruumide ja meeskonnaga. Siin lehel on esitatud valik soovitusi ja häid tavasid, mis võiksid aidata näituse tegemist rohelisemaks muuta. Mõned punktid tunduvad ehk utoopilised, teised võib-olla enesestmõistetavad – soovituste rakendamisel tuleks lähtuda oma võimalustest.